Nawigacja

MATEMATYKA

Ćwiczenia przed egzaminem ósmoklasisty

 W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej po raz pierwszy napiszą egzamin ósmoklasisty. Obejmować on będzie wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Więcej informacji o egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej CKE Czas przeznaczony na egzamin z matematyki to 100 minut, przykładowy arkusz egzaminacyjny TU: Próbny egzamin z matematyki

  Od 2002 roku uczniowie na zakończenie szkoły podstawowej pisali sprawdzian szóstoklasisty. Od 2015 roku ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty odbywał się według nowej formuły. Składał się on z dwóch części, pierwsza z języka polskiego i matematyki, a druga część z języka obcego.

Ósmoklasiści już dziś mogą zacząć trening.

Poniżej prezentuję zadania przygotowujące do sprawdzianu z matematyki, są to zadania pochodzące z testów po klasie szóstej szkoły podstawowej.

Zadania pochodzą ze strony www.cke.edu.pl

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim, ul. Szkolna 3
  • 713930588

Galeria zdjęć