Nawigacja

Partners

Sobota 30.04.2016

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

 • Dnia 4 maja 2016 roku- środa o godz. 10.15 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się apel patriotyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- ego Maja.

  W tym dniu obowiązuje strój galowy zgodny z zapisem w statucie szkoły. 

 • Dnia 4 maja 2016 roku- w środę  w godz. 17.00- 18.00 odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym konsultacje dla rodziców.
  Serdecznie zapraszamy! 

 • Zapraszamy rodziców na zebrania śródsemestralne zgodnie z grafikiem:

  Lp.

   

   

  Klasa

  Termin zebrania

  Godzina

   

  1.

   

 •          Dnia 21.04.2016 roku w świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim odbyło się spotkanie z młodzieżą, która znalazła w sobie odwagę, by rozmawiać na społecznie trudne tematy. Młodzi ludzie poruszyli ważne dylematy z którymi może się zmagać dziecko: problemy odrzucenia, prześladowania, nieporozumienia z rodzicami, higieny osobistej, zdrowego odżywiania.

          Wyżej wymienione zagadnienia znalazły odzwierciedlenie w spektaklach dziecięcych w wykonaniu uczniów Naszej Szkoły. Całość występu wzbogacona została śpiewem  i ciekawym układem tanecznym, a wszystko odbywało się w kolorowej scenografii.

 •      Dnia 20.04.2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim, pod opieką pani Elżbiety Kajcy i Anity Jankowskiej, wzięli aktywny udział w akcji ekologicznej, w ramach której posadzili w kompleksie leśnym przy miejscowości Strużyna (gmina Przeworno) około 100 sadzonek świerków. Organizatorem przedsięwzięcia było Leśnictwo Krzywina oraz Koło Łowieckie „Bażant” z Przeworna.
      Podjęta akcja ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju naturalnego środowiska, nieco uszczuplonego poprzez wycinki, susze i różnego rodzaju choroby. Ponad 30 uczniów klas V i VI, pod czujnym okiem pana Wojciecha Mizgały - leśniczego Nadleśnictwa Henryków, na wyznaczonym i przygotowanym wcześniej terenie w grupach 2 – osobowych zalesili znaczną połać lasu.

      Dzieciaki były bardzo zaangażowane w pracę społeczną, która umożliwiła im bezpośredni kontakt z przyrodą. Dzięki podjętej inicjatywie uczniowie mogli sami przekonać się, jak dużo wysiłku trzeba włożyć, aby posadzić drzewo. Za kilka lat z nieukrywaną satysfakcją będą mogli powrócić w miejsce, w którym rośnie „ich drzewo”.
     Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem i kiełbaskami, które przygotowali dla uczestników organizatorzy. Poczęstunkowi towarzyszyła pogawędka z myśliwymi panem Marcinem Pasoniem – Prezesem Zarządu Koła Łowieckiego „Bażant” oraz panem Jackiem Burym – Łowczym Koła, którzy także czuwali nad sprawnym przebiegiem całej akcji. Galeria zdjęć

 •          ,,Teatr pomostem pokoleniowym” to program twórczej integracji międzypokoleniowej realizowany w gminie Borów. Jego głównym celem jest działanie na rzecz otoczenia przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności własnych dzieci i podnoszeniu aktywności środowiska lokalnego. Ma on za zadanie propagować ideę profilaktyki, która jest niezwykle istotną w dobie powszechnej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa sieciowego. Z dotychczasowych doświadczeń w tym obszarze wynika jednoznacznie, że najskuteczniejszą formą przekazu informacji stanowi formuła, w której młodzi apelują zarówno do młodych, jak i trochę starszych. Z tego właśnie powodu uczniowie szkół z terenu gminy Borów włączają się za sprawą sztuki w działania profilaktyczne na rzecz całego społeczeństwa lokalnego. Sztuki, która nie kryje się w zakamarkach sal wystawowych czy teatrów, ale takiej, do której dostęp może mieć każdy i której tworzenie może odmieniać świat każdego z nas.

 • Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spektakli przygotowanych przez uczniów ze szkół w Gminie Borów. UWAGA MIESZKANCY GMINY.pdf. Uczniowie naszej szkoły zaprezentują się również w spektaklu "PROFILAKTYKA NA POWAŻNIE I WESOŁO" , który odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w świetlicy Ludowie Śląskim.

  Serdecznie zapraszamy w imieniu młodych aktorów i ich opiekunów.

 • Dnia 12 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II- III oraz klasy IV- VI. Do konkursu zgłosiło się 8 szkół z Powiatu Strzelińskiego (w tym nasza). Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Borów- Pan Waldemar Grochowski. Naszą szkołyt reprezentowali następujący uczniowie: Olivia Grynienko- kl. II, Klaudia Komorowska- kl. III, Wiktoria Ziąber- kl.V i Kacper Pawełek- kl. VI. 
  Łącznie do konkursu przystąpiło 15 ucznió z klas II- III i 16 uczniów z klas IV- VI. uczestnicy rozwiązywali testy gramatyczno- leksykalne, na które mieli 45 minut.
  Wyniki są następujące: 
  - W kategorii klas II- III
  1 miejsce- Olivia Grynienko- z kl. II Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim,
  2 miejsce- Julia Skorupska- z kl. III Szkoły Podstawowej w Wiązowie,
  3 miejsce- Mateusz Adaniak- z kl. III Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie. 

 • W związku z kolejną dostawą jabłek do naszej szkoły serdeczne podziękowania kieruję do osób zaangażowanych w rozładunek i wydawanie jabłek w dniu 11 kwietnia 2016 roku. Dziękuję Panu Edwardowi Golińczakowi za użyczenie sprzętu do rozładunku oraz osobom, które były zaangażowane: Panu Bogusławowi Kasprzyszak, Panu Antoniemu Truś, Panu Markowi Danielczuk, Panu Grzegorzowi Świder, Panu Andrzejowi Kondrackiemu, Panu Tomaszowi Jadżyn, Panu Józefowi Florko, Panu Leszkowi Bordjakiewicz, Pani Reginie Kozyrskiej, Pani Dorocie Kawałko.

 •     Dnia 21 marca 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim powitali wiosnę przedstawieniem pt. „PROFILAKTYKA NA POWAŻNIE I WESOŁO”. Na występ przybyli liczni goście reprezentujący Urząd Gminy , GOPS  i Bibliotekę Publiczną  w Borowie oraz przedstawiciele Policji w Strzelinie. Nie zabrakło również rodziców i krewnych uczniów naszej szkoły.
      Głównym tematem programu artystycznego było zapobieganie uzależnieniom oraz edukacja prozdrowotna. Dzieci wykazały się umiejętnościami aktorskimi, wokalnymi, recytatorskimi i tanecznymi.
      Scenografia, oprawa muzyczna i nasi niezawodni artyści sprawili, że nie jeden z nas mógł poczuć się jak w prawdziwym teatrze. Przekazywane treści uświadomiły każdemu, że uzależnienia działają destrukcyjnie na życie człowieka niezależnie od wieku.
      W tym dniu wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły mieli na sobie element ubioru w kolorze zielonym, co jednoznacznie wskazuje na to, że pożegnali zimę a powitali wiosnę.
  Nad przebiegiem uroczystości czuwały p. Lucyna Lisowska i p.Marta Szczepańska.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim
  Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim, ul. Szkolna 3
 • 713930588

Galeria zdjęć