Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski ma głos...

 

      W naszej szkole od wielu lat aktywnie działa Samorząd Szkolny, który szczególny nacisk kładzie na tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania, budowanie sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole, grupowe działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne), integrację środowiska szkolnego i przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych.

        Samorząd działa w oparciu o program i regulamin pracy organizacji, który co roku jest modyfikowany w zależności od potrzeb szkoły i inwencji jego przedstawicieli.

         Zgodnie z nimi na rok szkolny 2018/19 członkowie samorządu opracowali szczegółowy plan pracy, który został zaaprobowany zarówno przez Dyrekcję szkoły, Radę Rodziców a także przedstawicieli samorządów klasowych i będą starali się go realizować z pełnym oddaniem i zaangażowaniem w sprawy społeczności uczniowskiej.

Samorzad Uczniowski - plan pracy

 

Regulamin Samorzadu Uczniowskiego

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim, ul. Szkolna 3
  • 713930588

Galeria zdjęć